Blog studio

Witaj na moim blogu

Hard translations – Polish-English translations

Zdaniem wielu przekład jest dziełem sztuki, które wymaga od translatora pełnej kreatywności i elastyczności. Niektórzy uważają, że dobry tłumacz powinien mieć dobre zrozumienie danego tekstu, aby go dobrze przetłumaczyć.

Tłumaczenia twarde – polsko-angielskie tłumaczenia, które po prostu nie do końca mają sens

Tłumaczenia twarde to niezwykle trudny rodzaj tłumaczenia, który wymaga od tłumacza szczególnej uwagi i precyzji. Jest to rodzaj tłumaczenia, który polega na tym, że tłumacz musi dokładnie przeanalizować cały tekst i zrozumieć jego sens, aby móc go poprawnie przetłumaczyć. Tłumaczenia tego typu często są bardzo czasochłonne i wymagają od tłumacza dużej ilości pracy.

Tłumaczenie twarde to polsko-angielskie tłumaczenie, które jest bardzo trudne i wymaga od tłumacza dużo uwagi i precyzji. Każdy tekst musi być dokładnie przeanalizowany przez tłumacza, aby mógł on poprawnie go przetłumaczyć. Taki rodzaj tłumaczenia jest czasochłonny i wymaga od tłumacza sporo pracy.

Tłumaczenie twarde to polsko-angielskie tłumaczenie, które jest bardzo trudne i wymaga od tłumacza dużo uwagi i precyzji

Dziwne tłumaczenia – często spotykane błędy w przekładach polsko-angielskich

  • Błąd 1: Przekładanie wyrażeń idiomatycznych. Idiomy są specyficzne dla języka i kultury, dlatego też trudno je przetłumaczyć wprost na inny język. Często tłumacze próbują przekładać je w sposób dosłowny, co prowadzi do absurdalnych i śmiesznych rezultatów. Na przykład, polskie powiedzenie „coś mi się poprzewracało w głowie” można przetłumaczyć na angielski jako „something turned over in my head”, ale lepiej jest użyć bardziej ogólnego wyrażenia „I’m confused”. Innym częstym błędem jest tłumaczenie polskich przysłów na angielski. Przysłowia są częścią każdej kultury i łatwo je zrozumieć, jeśli się z nią obcuje. Jednak przekładanie ich na inny język często bywa trudne i niewielu tłumaczy to robi dobrze. Na przykład, polskie powiedzenie „strzelić sobie w kolano” oznacza coś, co robisz, kiedy popełniasz gafę lub podejmujesz decyzję, która prowadzi do negatywnych konsekwencji. Tylko nieliczni tłumacze potrafią to powiedzenie przetłumaczyć w sposób, który ma sens dla anglojęzycznego odbiorcy. Większość tłumaczy po prostu przekłada je dosłownie i otrzymuje coś takiego: „shoot yourself in the knee”, co nie ma sensu dla anglojęzycznego odbiorcy.
  • Błąd 2: Niedopasowane register. Register to rodzaj języka, który używamy w określonej sytuacji. Jest to ważne, ponieważ register może być bardzo różny w zależności od tego, czy rozmawiamy z kolegami z pracy, czy z rodziną. Jest to szczególnie ważne w przypadku tłumaczeń polsko-angielskich, ponieważ Polacy używają bardzo oficjalnego registeru podczas mówienia po angielsku. Taki oficjalny register może być trudny do zrozumienia dla native speakerów i czasami może sprawiać wrażenie, że Polacy są niedostosowani społecznie. Dlatego też ważne jest, aby tłumacze polsko-angielscy dopasowali register do sytuacji i kontekstu.

Polskie tłumaczenia angielskich idiomiów – czym są i jak się je tłumaczy?

Angielskie idiomy to zwroty, których nie da się dokładnie przetłumaczyć na język polski. Często są one powiązane ze specyficzną kulturą i tradycjami Anglii lub USA. Aby je zrozumieć, należy znać kontekst, w jakim się pojawiają. Idiomami angielskimi można się posługiwać w codziennych rozmowach, ale też w bardziej oficjalnych sytuacjach.

Niektóre z popularnych angielskich idiomiów to:

  • „to kill two birds with one stone” – oznacza robienie dwóch rzeczy naraz;
  • „that’s the last straw” – oznacza, że to już ostatni kamyczek, który przekroczył granicę;
  • „to cost an arm and a leg” – oznacza, że coś jest bardzo drogie;
  • „to be in hot water” – oznacza być w tarapatach.

Idiomy angielskie często przejmujemy do swojego języka, tłumacząc je dosłownie. Jednak nie zawsze jest to poprawne. Dlatego warto poznać ich prawidłowe polskie odpowiedniki.

Tłumaczenie twarde to polsko-angielskie tłumaczenie, które jest bardzo trudne i wymaga od tłumacza dużo uwagi i precyzji

Nietrafione przekłady – czyli jak tłumaczyć bez sensu?

Tłumaczenie to sztuka, która wymaga od tłumacza nie tylko znajomości języków, ale także wiedzy kulturowej i rozwijającej się umiejętności dokonywania trafnych analiz. Czasami jednak nawet najlepsi tłumacze ponoszą porażki i przekładają tekst bez sensu. Jakie są przyczyny takich błędów?

Przede wszystkim, tłumacze mogą popełniać błędy, gdyż czasami trudno jest zrozumieć intencje autora oryginału. Ponadto, można popełnić błąd tłumacząc idiomatyczne wyrażenia czy teksty kulturowe, które mogą być trudne do przełożenia na inny język. Innym czynnikiem mogącym doprowadzić do błędów w tłumaczeniu jest brak kontekstu – czasami trudno jest odczytać sens danego tekstu bez znajomości całego kontekstu, w jakim się on pojawił.

Błędne przekłady – dlaczego warto je poprawiać?

Błędne przekłady mają negatywny wpływ na cały tekst. Zdarza się, że jeden błędny przekład może zmienić sens całego akapitu, a nawet całego tekstu. Poprawki takich błędów są niezwykle ważne, ponieważ mogą znacznie zmienić odbieranie tekstu przez odbiorców.

Błędne przekłady to także problem estetyczny. Niechlujny i pełen błędów tekst może odstraszyć potencjalnego klienta lub partnera biznesowego. Dlatego też warto poprawiać błędy, aby tekst był czytelny i profesjonalny.